01 de gener 2005

RecercaM'he especialitzat en l'estudi del periodisme digital, amb atenció primordial per les rutines de producció i els factors de context que condicionen el treball dels periodistes. Recentment estic treballant en grups d'investigació que exploren la participació de l'audiència els mitjans digitals i la convergència de mitjans. D'altra banda, també he analitzat l'evolució d'Internet a Catalunya, sobretot la seva implantació social i usos.

Aquí podeu trobar les meves publicacions i participacions en congressos, ordenades per temes, amb accés als documents en alguns casos.


# Periodisme participatiu

Domingo, D., Quandt, T., Heinonen, A., Paulussen, S., Singer, J., Vujnovic, M. (en premsa) "Participatory journalism practices in the media and beyond: an international comparative study of initiatives in online newspapers". Journalism Practice, 2(3).

Heinonen, A.; Domingo, D. (2008) “Weblogs and journalism: a typology to explore the blurring boundaries”. Nordicom Review, 29(1). [PDF]

Paulussen, S., Heinonen, A., Domingo, D., Quandt, T. (2007). “Doing it together: Citizen participation in the professional news making process”. Observatorio (OBS*) Journal, 1(3):131-154. [PDF]


# Convergència

Domingo, David et al. (2007). “Four Dimensions of Journalistic Convergence: A preliminary approach to current media trends at Spain”, ponència al VIII International Symposium of Online Journalism. University of Texas. [PDF]


# Periodisme digital

Paterson, C. & Domingo, D. (2008) Making Online News: The ethnography of new media production. New York: Peter Lang. [compreu el llibre, llegiu el blog]

Domingo, D. (2008) "Interactivity in the daily routines of online newsrooms: Dealing with an uncomfortable myth". Journal of Computer-Mediated Communication, 13(3), 680-704. [HTML, PDF]

Domingo, D. (2006) “La Immediatesa com a valor fonamental del periodisme digital: conseqüències en el treball diari de quatre redaccions digitals”, a Treballs de Comunicació, vol. 21, p. 51-61. [Índex de la revista; PDF disponible aviat]

Tesi doctoral: Inventing online journalism: Development of the Internet as a news medium in four Catalan newsrooms. Universitat Autònoma de Barcelona. Juliol 2006. [Text complet disponible a Tesis en Xarxa]

Domingo, D. (2006) “Material and organizational constrains in the development of online journalism”, comunicació presentada a la COST A20 Conference: The impact of the Internet in European mass media. Delphi, Grècia.

Castelló, E.; Domingo, D. (2006) “Spanish media facing online media: a challenge to journalists?”. International Journal of Iberian Studies. 18(3), 181-200. [Abstract]

Domingo, D. (2005) “The difficult shift from utopia to realism in the Internet era. A decade of online journalism research: theories, methodologies, results and challenges”, comunicació presentada a la First European Communication Conference. Amsterdam: ECCR, ECA. [Esborrany en PDF]

Domingo, D. (2005) “Understanding the emergence of digital media. Reviewing 'Digitizing the News: innovation in online newspapers' by Pablo Boczkowski”. International Journal of Media and Cultural Politics. 1(1), 157-160.

Domingo, D. (2005) “La utopia del periodisme digital: innovació i inèrcia en les redaccions digitals catalanes”. Trípodos. Extra 2005, 403-416. [PDF]

Domingo, D. (2004) Periodisme Digital a Catalunya: radiografia de 445 webs informatius. Barcelona: Col·legi de Periodistes de Catalunya.
>> Addendum (maig 2005)

Domingo, D. (2004) “Mapping online news in Catalonia: old and new producers”, a Salaverría, R. i Sádaba, C. (eds.) Towards new media paradigms. II COST A20 International Conference Proceedings. Pamplona: Eunate.


# Internet a Catalunya

Díez, M. i Domingo, D. (2005-) “Internet”, a Informe de la comunicació a Catalunya. Bellaterra: Institut de la Comunicació - UAB. [Edició 2007 en PDF]

Domingo, D. (2000-) “Internet local”, a Informe de la comunicació a Catalunya. Bellaterra: Institut de la Comunicació - UAB. [Quatre edicions]

Domingo, D. (2004-2007) Capítol anual “Internet a Catalunya” [Tres edicions] i annex especial “Cobertura informativa a Internet de les eleccions municipals i al Parlament de Catalunya” [PDF], a Informe sobre l'audiovisual a Catalunya. Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Moragas, M. de; i Domingo, D. (2003) “Internet”, a Corominas, M. i Moragas, M. de (eds.) Informe de la comunicació a Catalunya 2001-2002. Bellaterra: Institut de la Comunicació - UAB.

Moragas, M. de; Domingo D. i López, B. (2002) “Internet and local communications: first experiences in Catalonia”, a Jankowski, N. i Prehn, O. (eds.) Community media in the information age. New Jersey: Hampton Press.

Domingo, D.; Esteve, T. i Benet, A. (2002) “El català a Internet: l’oferta lingüística a la Xarxa”, a El català en els mitjans de comunicació: situació actual i perspectives. Barcelona: Societat Catalana de Comunicació.

# Metodologia de la recerca en mitjans digitals

Castelló, E. i Domingo, D. (2004)“Poking our noses into the production process: benefits and risks of researchers’ involvement in new media projects”, comunicació al 2nd Symposium New Research for New Media: Innovative Research Methodologies. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.

Domingo, D. (2003) “Ethnography for new media studies: a field report of its weaknesses and benefits”, comunicació al 1st Symposium New Research for New Media: Innovative Research Methodologies. Minneapolis: University of Minnesota.

# Altres activitats de recerca i divulgació

Domingo, D. (2005) “Lenguajes de la comunicación digital”, a Alberich, Jordi i Roig, Antoni (coords.) Comunicación audiovisual digital: nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas.
Barcelona: Editorial UOC, pp. 177-208.

Domingo, D. (2005) “Publicar a Internet: guia de serveis i eines”. Versió original de l'article en castellà a Mosaic (UOC).Traducció al català a Dutopia.cat.

Domingo, D. (2005) “Medios digitales: donde la juventud tiene la iniciativa”. Revista de Estudios de Juventud. 68, 91-103. [PDF]

Domingo, D. (2005) “Grup de Periodistes Digitals: una experiència associativa de Catalunya”. Mediatika. Cuadernos de Medios de Comunicación. 11, 185-197. [PDF]

Reflexions sobre la Finlàndia digital durant l'estada de recerca a l'hivern 2004-05 en el departament de periodisme de la Universitat de Tampere.


Última actualització: Juny 2007

0 Comentaris: